GSW Silesia - Górnicze Stowarzyszenie Wędkarskie

"Zawarcie Umowy o Dofinansowanie...czytaj wicej

Zarzd GSW "Silesia" uprzejmie informuje e, opaty za zezwolenie wdkarskie bd pobierane w nastpujcych dniach:
Więcej…

Zawarcie Umowy o dofinansowanie

Grnicze Stowarzyszenie Wdkarskie "Silesia"w dniu 13.08.2013 zawaro umow o dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Zrwnowaony rozwj sektora rybowstwa i nabrzenych obszarw rybackich 2007-2013.
Więcej…

cieka dydaktyczna ... zdjcia
Więcej…

Umowa partnerska, nowa rybaczwka...
Więcej…

Zobacz zdjcia z otwarcia rybaczwki...
Więcej…

Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie z dziaalnoci Zarzdu GSW ?Silesia? za roku 2011.

1. Zarzd Grniczego Stowarzyszenia Wdkarskiego ?Silesia? odby na przestrzeni roku 12 posiedze.

2. Przyjto 40 nowych czonkw, w tym: 4 czonkw zwyczajnych i 36 czonkw uczestnikw.

Na dzie 31.12.2011 rok GSW ?Silesia? liczy 316 czonkw (to jest 12 wdkarzy mniej ni w roku ubiegym), w tym:
Więcej…

Informacja o walnym zebraniu

Zarzd Grniczego Stowarzyszenia Wdkarskiego ?Silesia" informuje Kolegw wdkarzy
O Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym , ktre odbdzie si w Z S T i L im. Stanisawa Staszica przy ulicy Traugutta 11 w dniu 16.02.2014 roku.

Zarzd Grniczego Stowarzyszenia Wdkarskiego ?SILESIA? informuje Czonkw o wysokociach skadek:
Więcej…

Strona 3 z 3

Copyright by: GSW SILESIA 2011 - Zaprojektowano przez: Dizajns.pl